در این بخش از وبسایت دوشو مطالب متنوعی درباره روش های کاشت و پرورش انگور را با شما در میان می گذاریم. به شما کمک می کنیم با تک تک مراحل این کار آشنا شوید. تا جای ممکن ساده بنویسیم (از کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنیم) و به مهم ترین مسائل بپردازیم.
هر نظر یا صحبتی داشته باشید، مشتاقانه منتظر تماستان هستیم.