دوشو (شیره انگور) ۳۰۰cc

شناسه محصول: 30001
نوع محصول: شیره انگور
مزرعه: زارع
رنگ: سیاه
وزن خالص: 400 گرم
بسته‌بندی: عادی
درجه کیفی: 1

محصولات مشابه

فهرست