دوشو (شیره انگور) ۵۰۰cc

شناسه محصول: 50001
نوع محصول: شیره انگور
مزرعه: زارع
رنگ: سیاه
وزن خالص: 600 گرم
بسته‌بندی: عادی
درجه کیفی: 1

محصولات مشابه

فهرست