دوشو (شیره انگور) ۵۰۰cc

مشخصات و توضیحات
شناسه محصول: 50001
این محصول از مرغوب‌ترین انگور سفید تهیه شده است.
نوع محصول: شیره انگور
مزرعه: زارع
رنگ: سیاه
وزن خالص: 600 گرم
بسته‌بندی: عادی
درجه کیفی: 1